Politica GDPR

Când interacționați cu noi, în orice fel, ne încredințați informațiile dumneavoastră. Pentru că vă luăm în serios confidențialitatea și știm că informațiile personale vă aparțin în totalitate, prezenta Politică este concepută să detalieze practicile noastre privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor pe care le puteți furniza accesând site-ul.

Vă încurajăm să citiți Politica de confidențialitate a site-urilor terților la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru deoarece prezenta Politică nu le acoperă și pe acestea.

Această Politică de confidențialitate (împreună Politica noastră referitoare la module cookie) reprezintă baza în funcție de care orice informații cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați vor fi procesate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție pentru a înțelege punctele noastre de vedere și practicile noastre în ceea ce privește datele dvs cu caracter personal și modul de tratare a acestora.

FULL3D S.R.L., persoana juridică română, cu sediul în Com. Bradu, sat Bradu, str. Ene Vochin nr. 4, jud. Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș sub nr. J3/1936/2022, având CUI 46509410, (denumită în cele ce urmează “FL3D”), în calitate de operator de date, ne angajăm să vă protejăm și să vă respectăm confidențialitatea și în acest sens, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a vă proteja informațiile personale.

Potrivit legislației, dumneavoastră, persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, sunteți o “persoană vizată” (orice persoană ale cărui date sunt colectate, reținute sau procesate), adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și dvs., persoana vizată.

Puteți utiliza site-ul fără a dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, dacă, veți utiliza formularul de contact, vi se va solicita să furnizați următoarele date: nume, prenume, număr de telefon și adresă de e-mail.

Pentru încheierea sau executarea unui contract, vă pot fi solicitate date precum: numele complet, date din buletin, numărul de telefon, adresa de domiciliu.

La fel ca majoritatea site-urilor web, este posibil să colectăm date în mod pasiv adică, prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa de IP, codul de utilizator, tipul de browser utilizat, tipul de sistem utilizat, conținutul și paginile pe care le accesați pe site-ul nostru, durata și frecvența vizitelor tale, etc. În plus, folosim Google Analytics pentru a analiza utilizarea site-ului nostru. Google Analytics ne furnizează date agregate pentru a ne ajuta să luăm decizii de afacere, în cunoștință de cauză. În cele din urmă, Google, în calitate de terță parte, controlează informațiile colectate prin Google Analytics și ar trebui să verificați practicile sale de confidențialitate înainte de a utiliza site-ul nostru. Puteți revizui informații despre practicile Google privind confidențialitatea în ceea ce privește Google Analytics la http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

Site-ul nu colectează cu bună știință date cu caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că minorii au furnizat site-ului datele lor cu caracter personal, acesta trebuie sa informeze imediat site-ul. În cazul în care site-ul descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, site-ul va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către MTI a datelor cu caracter personal, ale copilului.

Scopurile în care colectăm informațiile includ dar nu se limitează la următoarele:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dvs și noi;
 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a ne conforma legislației.

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului site-ului, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.

Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o cerere a utilizatorului înainte de intrarea într-un contract, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.

Transferăm date cu caracter personal către Google Analytics  (în afara UE), unde se stochează datele utilizatorilor în scop statistic și de marketing.

De asemenea, putem dezvălui datele dvs. către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Vom transfera date către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii Scopurilor de Prelucrare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate.

Datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă nedefinită.

Utilizatorul poate cere în orice moment modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact din secțiunea Contact a site-ului.

Suntem preocupați permanent de implementarea măsurilor de securitate ce se impun pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date și implicit impactul asupra vieții private a utilizatorilor. Procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice.

Regulamentul GDPR conferă utilizatorului o serie de drepturi, după cum urmează:

 • Dreptul de retragere a consimțământului;
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale;
 • Dreptul de acces asupra datelor;
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restrcționarea prelucrării;
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator;
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a te adresa justiției;
 • Dreptul de a formula o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor sau doriți să vă exerciți drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail office@full3d.ro.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizeați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Termenii și condiţiile acestui website pot fi modificate oricând, de aceea, vă încurajăm să le recitiți în special dacă există un mesaj pe pagina principală, în acest sens.